Lai arī cik mēs būtu dažādi, organisms visiem strādā pēc vieniem un tiem pašiem principiem, tāpēc rezultātu sasniedz visi programmas dalībnieki:


SIEVIETES    VĪRIEŠI    JAUNIEŠI    SPORTISTI    

ĒDIENKARTE0
 .